Het rijexamen

Voor je rijexamen zal je meestal een half uur of een uur voorrijden. De ene rijschool rekent dit als lestijd, de ander heeft dit reeds verwerkt in de prijs van je rijexamen. Bespreek met je rijinstructeur hoe lang je wilt voorrijden. Iets nieuws zal je niet meer leren, het is meer bedoeld om even het gevoel te krijgen en eventuele zenuwen kwijt te raken.

Geslaagd voor het CBR praktijkexamen

In het CBR examencentrum maak je eerst kennis met de examinator van het CBR. Hij zal je in het kort nog even uitleggen hoe het rijexamen in zijn werk gaat. De examinator controleert of je de juiste documenten om rijexamen te mogen doen bij je hebt, en je zet je handtekening onder de oproepkaart/eigen verklaring. Je geeft het dichtgevouwen formulier zelfreflectie aan de examinator. De examinator zal dit pas inkijken na afloop van je rijexamen. Het formulier zelfreflectie telt niet mee voor de uitslag van je rijexamen! Vervolgens ga je met de examinator naar de parkeerplaats en zal hij je vragen een kenteken op een afstand van 25 meter te lezen (de ogentest). Als laatste vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan je lesauto.

Dan is het eindelijk tijd het geleerde in praktijk te brengen! Je examenrit duurt ongeveer 35 minuten. Je examinator zal trachten zowel binnen en buiten de bebouwde kom te rijden om een zo’n goed mogelijk beeld van jou als bestuurder te krijgen.

De beoordeling van je rijexamen

Je examenrit wordt beoordeeld aan de hand van de rijprocedure. Hierin staat tot in detail beschreven hoe een automobilist zich in verschillende situaties dient te gedragen. Er wordt niet van je verwacht dat je een perfecte examenrit rijdt tijdens je rijexamen, maar je dient wel binnen de toelaatbare grenzen van de rijprocedure te rijden. Het formulier zelfreflectie wordt na het rijexamen wel met je doorgenomen, maar weegt niet mee in de uiteindelijke beoordeling.

 

Geslaagd voor je rijexamen!

Je krijgt direct na afloop van je rijexamen te horen of je geslaagd bent. De examinator geeft de uitslag van je rijexamen door aan het Centraal Rijbewijzen Register, zodat jij vanaf de volgende werkdag je rijbewijs bij de gemeente kan aanvragen.

Gezakt voor je rijexamen....en dan?

De examinator legt aan je uit welke punten hij nog niet voldoende acht en wat je nog moet verbeteren voor je volgende rijexamen. Het uitslagformulier van je rijexamen ontvang je vervolgens via e-mail. De examinator heeft geen tijd om de uitslag van je rijexamen in detail met je te bespreken, maar als je rijinstructeur is meegereden, kan hij je wel extra toelichting geven. Ook het zelfreflectieformulier wordt na je rijexamen door de examinator met je besproken. Verschil je op een of meerdere punten van mening met de examinator, bespreek deze dan met je rijinstructeur.
Een examinator laat je niet zomaar zakken, dus neem de aanbevelingen serieus en ga hiermee aan het werk zodat je goed voorbereid op je volgende rijexamen komt.

Op zijn vroegst kan je 2 weken na je rijexamen opnieuw examen doen. In de praktijk is de wachttijd voor een volgend rijexamen gemiddeld 2 tot 5 weken.

Let op!
Binnen 2 weken herexamen doen, kan niet en hierop zijn geen uitzonderingen. Helaas willen sommige rijscholen je laten geloven dat je bij hen een week later alweer opnieuw rijexamen kan doen, dit kan dus niet.

Rijinstructeur mee met je rijexamen?

Je mag zelf bepalen of je rijinstructeur wel of niet meerijdt tijdens je rijexamen. Het voordeel wanneer je rijinstructeur meerijdt is dat hij, mocht je zakken voor je rijexamen, zelf ziet wat er niet goed is gegaan. Hij kan dit dan na het rijexamen met je bespreken en indien nodig bepaalde onderdelen of verkeerssituaties nog extra trainen. Hij kan ook zien of je net zo rijdt als in de rijles, of door de spanning van het rijexamen niet je normale niveau haalt.

Het kan voorkomen dat je examinator op jouw examendag een examinator in opleiding begeleidt, of zelf gecoacht wordt. In dat geval heb je geen keuze en mag je rijinstructeur niet meerijden met jouw rijexamen.


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.