De lesovereenkomst

Een goede rijschool werkt met een duidelijke lesovereenkomst. Hierin staan je rechten, maar ook je plichten tijdens je rijopleiding. BOVAG rijscholen werken met de BOVAG lesovereenkomst, maar je rijschool kan ook een eigen lesovereenkomst hebben opgesteld.

Let op !
De lesovereenkomst is alleen geldig als deze zowel door jou als je rijinstructeur (of vertegenwoordiger van je rijschool) is getekend! Zorg dat je zelf ook altijd een getekende kopie van de lesovereenkomst krijgt.
Deze lesovereenkomsten zijn echter meestal minder compleet waardoor je in geval van (ernstige) specifieke problemen met je rijschool minder hebt om op terug te vallen. Je kunt je bijvoorbeeld niet wenden tot de geschillencommissie rijscholen waarbij BOVAG rijscholen wel zijn aangesloten (een rijschool kan zich ook onafhankelijk van de BOVAG hebben aangesloten, maar dit gebeurt in de praktijk zelden. Of een rijschool lid is, is na te vragen bij de geschillencomissie). De meeste rijscholen die goed bekend staan, zullen eventuele problemen echter netjes voor je oplossen. Tevreden klanten zijn immers de beste reclame voor elke rijschool!

Een goede rijschool werkt altijd met een lesovereenkomst Werkt jouw rijschool niet met een lesovereenkomst, dan heb je een mondelinge overeenkomst. Ook deze is bindend, maar in de praktijk heb je weinig om op terug te vallen als je rijschool zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Vice versa ook niet overigens! Is er geen lesovereenkomst en jij zegt je rijles steeds te laat af (bijvoorbeeld op de dag zelf), dan wordt het voor je rijschool lastig dit lesgeld van jou te vorderen als je weigert deze rijles te betalen. Of dit netjes van je is, is een tweede!

Lees de lesovereenkomst en de eventuele algemene voorwaarden van te voren goed door. Ben je ziek en zeg je je rijles 48 uur van te voren af, maar in de door jou getekende lesovereenkomst staat een annuleringstermijn van 72 uur voor een rijles, dan kun je hier ook niet moeilijk over doen ook al zeg je voor je eigen gevoel op tijd af.

Is de lesovereenkomst je niet geheel duidelijk, laat iemand anders er dan ook even naar kijken voor je. Je kunt met je vragen over de lesovereenkomst ook terecht bij je rijinstructeur of je rijschool.


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.