Je rijinstructeur

In Nederland wordt er veel gedaan aan de kwaliteit van de rijopleidingen. Als rijinstructeur draag je immers een grote verantwoordelijkheid: je leidt nieuwe bestuurders op tot verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Voor elke rijinstructeur in Nederland gelden dezelfde eisen. Voldoet je rijinstructeur niet aan deze eisen, dan kan hij zelfs zijn bevoegdheid tot lesgeven verliezen!

Om rijinstructeur te worden dien je eerst een opleiding tot rijinstructeur te volgen. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het praktijkgedeelte wordt de aankomend rijinstructeur getest op zijn eigen rijvaardigheid en op de juiste wijze van instructie geven. Sinds 2010 is het ook verplicht stage te lopen bij een rijschool. Zo worden rijinstructeurs nog beter voorbereid op de dagelijkse praktijk van het lesgeven.

rijscholen vergelijken

Hoe kun je controleren of je rijinstructeur bevoegd is?
Je kunt je rijinstructeur natuurlijk altijd vragen naar zijn bevoegdheidspas. Ook kun je online controleren of je rijinstructeur bevoegd is om rijles te geven. Je hebt hiervoor zijn naam en geboortedatum nodig.
Een rijinstructeur doet examen bij het IBKI. Het IBKI is door het ministerie van verkeer- en waterstaat aangewezen als exameninstituut voor rijinstructeurs. Het IBKI verstrekt ook de bevoegdheidspas. Hierop staat voor welke categorieën de bevoegdheid geldt, en tot welke datum.

Na het afleggen van dit examen is het echter nog niet afgelopen. Je rijinstructeur wordt doorlopend bijgeschoold om zo de kwaliteit van jouw rijopleiding te waarborgen. In een periode van 5 jaar dient je rijinstructeur 6 dagdelen (van 3 uur) theoretische bijscholing te volgen. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen zoals “coaching in de rijles” of “gevaarherkenning”. Je rijinstructeur hoeft deze theoretische bijscholing alleen bij te wonen en hoeft hier geen examen voor te doen. In deze periode van 5 jaar wordt je rijinstructeur ook 2 keer getest op zijn lesgeven in de praktijk. Dit wordt wederom beoordeeld door een examinator van het IBKI. De eerste keer mag nog onvoldoende zijn, maar scoort je rijinstructeur ook de 2e keer een onvoldoende, dan krijgt hij slechts 1 herkansing. Is ook deze herkansing niet voldoende, dan is je rijinstructeur zijn bevoegdheid kwijt en mag dan ook geen rijles meer geven! Je rijinstructeur zal een groot gedeelte van de opleiding tot rijinstructeur opnieuw moeten doen voordat hij weer rijles mag geven.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van rijinstructeurs die deze nieuwe praktijktest al hebben gedaan. Heb je de examen rijles vooraf geheel ingestudeerd of gaf je gewoon rijles zoals altijd? Wat vind je ervan dat je je bevoegdheid kunt verliezen terwijl je bijvoorbeeld wel al jaren een goed slagingspercentage hebt? Gaat de beoordeling teveel naar de RIS toe? Heb je een cursus gedaan bij een opleidingsinstituut om zo de kans op zakken voor de praktijktest zoveel mogelijk uit te sluiten? Laat het ons weten!

IBKI exameninstituut voor rijinstructeurs Deze nieuwe bijscholingeisen zijn ingegaan in 2010 en momenteel geldt dan ook een overgangsfase. Verloopt de bevoegdheid van je rijinstructeur bijvoorbeeld al eind 2011, dan is er geen tijd om alle verplichte bijscholingen te volgen. Hij dient in dit geval 2 dagdelen theorie te volgen en 1 x praktijkexamen te doen, daarna gaat de nieuwe periode van 5 jaar in. Deze ene keer praktijkexamen is dan ook direct bepalend. Bij een onvoldoende is er ook hier maar 1 herkansing mogelijk.

Deze eisen gelden voor elke rijinstructeur in Nederland.

Heb je je rijlespakket vooruit betaald, dan loop je hier ook theoretisch een financieel risico als je rijinstructeur zijn licentie verliest! Het zal in de praktijk niet vaak voorkomen, maar indien je een groot bedrag vooruit betaalt aan je rijinstructeur, is het zeker niet onverstandig te controleren tot wanneer je rijinstructeur bevoegd is. Indien zijn licentie bijvoorbeeld binnen 1 jaar verloopt, vraag dan naar de regelingen omtrent vooruit betaald lesgeld indien je rijinstructeur onverhoopt zakt voor de praktijktoets. Je rijinstructeur mag dan immers geen rijles meer geven totdat hij een groot gedeelte van de opleiding opnieuw met goed gevolg heeft afgelegd. Niet iets waar je als leerling op wilt wachten als je net lekker bezig bent met je rijopleiding!


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.